Ubytování křepelek

Většina chovatelů chová křepelky japonské v klecích s drátěnou podlahou, což jim umožňuje snadné čištění. Pro křepelky je určitě ideální chov ve voliérách, ale tento chov snižuje nosnost křepelek. Já dávám přednost chovu na podestýlce (hobliny, písek, seno) což však vyžaduje častější čištění. Křepelky jsou spokojené pokud se mohou v podestýlce popelit a mohou jí rozhrabávat, což má za následek rozhazování písku a potravy daleko od klece. Částečně se tomu dá zabránit sklem okolo klece.Klec

Pokud je to možné chováme samičky odděleně od samce. Skupinka je pak klidnější a snáší více vajíček, nehledě na to, že je-li s nimi v kleci kouhoutek vajíčka se rychleji kazí a slepičky jsou od kohoutka oškubané.

Nejlepší je chovat každou slepičku odděleně ve svém kotci tak, tak aby na sebe viděly.

Poznatek: Pokud máme slepičky ve skupince a chceme k nim přidat nějaké nové, je nejvýhodnější celou skupinku přemístit někam jinam.

Upozornění: Křepelky umí létat! Většinou létají směrem vzhůru a to v případě, že je něco vyplaší nebo při rozepřích v hejnu. Proto je nutné je ubytovávat do klecí s horní částí.

Napsat komentář